Przyspieszacze/Inicjatory/Środki opóźniające

 

Przyspieszacze/Inicjatory/Środki opóźniające

Przyspieszacze - wpływają na przyspieszenie czasu sieciowania mieszanki gumowej.

Opóźniacze - wydłużają czas sieciowania mieszanki gumowej. Stosowane w przypadkach gdy istnieją potrzeba wstępnej obróbki materiału przez ostatecznym usieciowaniem (skomplikowane kształty).

Środki sieciujące - stosowane w celu zoptymalizowania procesu sieciowania mieszanek gumowych

Dodatki na Nośnikach Polimerowych